وحید سعیدی

وحید سعیدی

مسئول صدا

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شب نشینی در جهنم مهرداد رایانی مخصوص رحمان سیفی آزاد 0 تا 0

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کفتر به توان دو مهرداد رایانی مخصوص نیما دهقان 0 تا 0
2 کفتر به توان دو مهرداد رایانی مخصوص نیما دهقان 0 تا 0
3 هزار دستان مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
4 دن کیشوت علی قلی پور علی اصغر دشتی 0 تا 0
5 آدم آدم است مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
6 آدم آدم است مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
7 خشم و هیاهو مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
8 خانم سرگرد باربارا جرج برنارد شاو مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
9 سه خانه کوچک ( اجرای عموم ) مهدی پوررضائیان مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
10 سه خانه کوچک _ نخستین همایش آیین های عاشورایی مهدی پوررضائیان مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
11 آنکه گفت آری آنکه گفت نه مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
12 افسون معبد سوخته نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0

مشاور رسانه‌ای

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانم سرگرد باربارا جرج برنارد شاو مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود