استودیو پاکدل

استودیو پاکدل

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 همسایه آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تهرن محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
2 گالیله برتولت برشت داریوش فرهنگ سعید شاهسواری 0 تا 0
3 کوکوی کبوتران حرم علیرضا نادری علیرضا نادری 0 تا 0
4 داستان یک پلکان رضا گوران رضا گوران 0 تا 0
5 اهل قبور حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
6 مادرمانده حمیدرضا آذرنگ نیما دهقان, حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
7 در خواب به سراغم آمد مشهود محسنیان ندا هنگامی 0 تا 0
8 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
9 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
10 قانون نانوشته مهرداد رایانی مخصوص سپیده نظری پور 0 تا 0
11 سیر روز در شب یوجین اونیل اکبر زنجانپور 0 تا 0
12 یرما فدریکو گارسیالورکا رضا گوران 0 تا 0
13 مهر هفتم سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
14 عجیب ولی واقعی یاسر خاسب, علی اصغری قاجاری یاسر خاسب 0 تا 0
15 می خوام بخوابم رضا گوران رضا گوران 0 تا 0
16 اتللو ویلیام شکسپیر عاطفه تهرانی