امیرحسین بابائیان

امیرحسین بابائیان

طراح دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنگ نامه غلامان محسن حسینی محسن حسینی 0 تا 0
2 جنگنامه غلامان محسن حسینی محسن حسینی 0 تا 0

سازنده دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رگ ایوب آقاخانی, فرهاد امینی, ویدا دانشمند ایوب آقاخانی 0 تا 0
2 کوررنگی سیاوش پاکراه سیاوش پاکراه 0 تا 0
3 بچه نغمه ثمینی افسانه ماهیان 0 تا 0
4 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
5 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
6 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
7 مرده ریگ تهمینه محمدی غزل اسکندرنژاد 0 تا 0
8 کوررنگی سیاوش پاکراه سیاوش پاکراه 0 تا 0
9 در خواب به سراغم آمد مشهود محسنیان ندا هنگامی 0 تا 0
10 کا سیاوش پاکراه رحمت امینی 0 تا 0
11 مرز سیروس همتی, تقی همتی نیا سیروس همتی 0 تا 0
12 شهر بدون آسمان پوریا آذربایجانی کیومرث مرادی 0 تا 0
13 پروانگی سیاوش پاکراه عامر مسافر آستانه عامر مسافر آستانه 0 تا 0
14 دیوان غربی ـ شرقی محسن حسینی, یوهان ولفگانگ فون گوته محسن حسینی 0 تا 0
15 سردار نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند, هادی عامل