مریم قادری

مریم قادری

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زار (سنگین زمانه فسرده اهل هوا) ویلیام شکسپیر محمد حاتمی 0 تا 0
2 افشین و بودلف هر دو مرده اند قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 سوگ سیاوش پری صابری پری صابری 0 تا 0
4 جابر زهرا فاطمی زهرا فاطمی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حسرت ، آرزو ، رویا مهدی هاشمی مهدی هاشمی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود