یونس لطفی

یونس لطفی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
2 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
3 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
4 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دن کیشوت علی قلی پور علی اصغر دشتی 0 تا 0
2 مجلس شبیه خوانی شازده کوچولو علی اصغر دشتی علی اصغر دشتی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست ‌و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ویدئو - تئاتر

ویتسک