مهدی میررحیمی

مهدی میررحیمی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
2 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
3 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
4 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود