هادی بادپا

هادی بادپا

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خلایق هرچه لایق نرگس امینی هومن برقنورد 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 صبحانه در غروب گلچهره دامغانی گلچهره دامغانی بابک قهرمانی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 الی و رویاهایش سوزان زدر مرتضی سعیدیان, بهرام بهبهانی 0 تا 0

دستیار طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ملاقات فردریش دورنمات پارسا پیروزفر 0 تا 0
2 چه کسی سهراب را کشت؟ شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
3 بهمن افروز فروزنده افروز فروزنده 0 تا 0
4 پسران آفتاب نیل سایمون سیامک صفری 0 تا 0
5 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند, هادی عامل 0 تا 0
6 چمدان فرهاد آییش, کوبو فرهاد آییش 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرده ریگ تهمینه محمدی غزل اسکندرنژاد 0 تا 0
2 صبحانه در غروب گلچهره دامغانی گلچهره دامغانی بابک قهرمانی 0 تا 0
3 سه جلسه تراپی نغمه ثمینی افسانه ماهیان 0 تا 0
4 پریماه در آسمان مژگان قربانلو محمدرضا مالکی 0 تا 0
5 درفش کاویانی حمید رضا نعیمی زهره بهروزی نیا 0 تا 0

مدیر تولید

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هملت و دن کیشوت زورایر خالاپیان تاجبخش فنائیان حجت سید علیخانی 0 تا 0

ساخت آکسسوار

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جمعه کشی اسماعیل خلج اسماعیل خلج 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود