محمود راسخفرد

محمود راسخفرد

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اکبرآقا اکتور تئاتر عظیم موسوی عظیم موسوی اکبر عبدی 0 تا 0
2 حیاط خانه حشمت خانم عظیم موسوی عظیم موسوی 0 تا 0
3 الماس و شهر تارا حسین تفنگدار میثم یوسفی 0 تا 0
4 شال و انگشتر عبدالرضا اکبری عبدالرضا اکبری 0 تا 0
5 خواستگاری عظیم موسوی عظیم موسوی 0 تا 0
6 رسم عاشقی عظیم موسوی عظیم موسوی 0 تا 0
7 خواستگاری عظیم موسوی عظیم موسوی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود