ایلیا منفرد

ایلیا منفرد

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دزد دریایی هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
2 قایقران جلال تهرانی محبوبه بیات 0 تا 0
3 بر پهنه دریا اسلاومیر مروژک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0
4 قایقران جلال تهرانی محبوبه بیات 0 تا 0
5 سه گانه میتراس سیمین امیریان امیر دژاکام 0 تا 0
6 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود