سید حسین فدایی حسین

سید حسین فدایی حسین

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سراب حسین پارسایی 0 تا 0
2 غریبه شام حسین پارسایی 0 تا 0
3 ویری ویری در سرزمین سلامت سید حسین فدایی حسین کمپانی تئاترو 0 تا 0
4 سراب حسین پارسایی 0 تا 0
5 شب محبوبه کوروش زارعی 0 تا 0
6 کانال کمیل کوروش زارعی 0 تا 0
7 کانال کمیل کوروش زارعی 0 تا 0
8 ببعی و گرگ آشپز احمد سلیمانی 0 تا 0
9 سحر و گامبالو احمد سلیمانی 0 تا 0
10 موش و گربه فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
11 موش و گربه فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
12 نمایش خیابانی سیلی ابدار محمد جواد پیروزی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
13 نمایش محیطی مروارید محمد رضا شاهمردی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ویری ویری در سرزمین سلامت سید حسین فدایی حسین کمپانی تئاترو 0 تا 0
2 ویروس در سرزمین سلامت دیوید وود حوزه هنری 0 تا 0
3 سر گذشت ساحل سنگی دیوید وود 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راکب جمشید خانیان کورش زارعی