محمدرضا آزادفر

محمدرضا آزادفر

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قحط الرجال محمدرضا آزادفر 0 تا 0
2 مجلس سیاه بازی نازکنیز داوود معینی کیا 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قحط الرجال محمدرضا آزادفر 0 تا 0
2 عمادالملک افسانه باباامینه 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 در مه بخوان اکبر رادی مسعود طیبی مسعود طیبی 0 تا 0
2 ناگهان پیت حلبی امیرعلی نبویان کوروش سلیمانی 0 تا 0
3 حکایت نیرنگ اورنگ هاشم خان شافع مرتضی برزگرزادگان 0 تا 0
4 گرگ دختر عباس عبداللهزاده عباس عبداللهزاده 0 تا 0
5 قحط الرجال محمدرضا آزادفر محمدرضا آزادفر 0 تا 0
6 عمادالملک افسانه باباامینه محمدرضا آزادفر 0 تا 0
7 مجلس سیاه‌بازی امیرارسلان نامدار مهدی صفارنژاد داود فتحعلی بیگی 0 تا 0

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجلس سیاه بازی نازکنیز محمدرضا آزادفر داوود معینی کیا 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قحط الرجال محمدرضا آزادفر محمدرضا آزادفر 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود