وحید نفر

وحید نفر

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بوقلمون خیراله تقیانی پور خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
2 افرا بهرام بیضایی سینا ساعی 0 تا 0
3 مرثیه وارثان ارثیه خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
4 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
5 دوروری روایت نادری خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
6 جاده یی به سوی کعبه آثول فوگارد سعیده آجریبندیان 0 تا 0
7 چهل گیس حسین جمالی حسین جمالی 0 تا 0
8 قتل آقای کاف جمشید خانیان سید جواد روشن 0 تا 0
9 آبگوشت زهرماری آرش آبسالان آرش آبسالان 0 تا 0
10 هملت و دن کیشوت زورایر خالاپیان تاجبخش فنائیان حجت سید علیخانی 0 تا 0
11 آبگوشت زهرماری آرش آبسالان آرش آبسالان 0 تا 0
12 کا سیاوش پاکراه رحمت امینی 0 تا 0
13 مکافات آرمان طیران برکه فروتن 0 تا 0
14 سمنو خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری 0 تا 0
15 کلنل خیر الله تقیانی پور خیر الله تقیانی پور 0 تا 0
16 رویای شب نیمه بهار ، تابستان ، پائیز ، زمستان و بهار مهدی اسد زاده شکوفه طاهری 0 تا 0
17 تعبیر یک رویا خیرالله تقیانی‌پور خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری