حسین شفیعی

حسین شفیعی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آقا دلبر علی موسویان علی موسویان 0 تا 0
2 مرثیه وارثان ارثیه خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
3 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
4 شعله در زمهریر یاسین حجازی محمد رضا مداحیان 0 تا 0
5 کلنل خیر الله تقیانی پور خیر الله تقیانی پور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود