سعید بهنام خانیکی

سعید بهنام خانیکی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مارمانه مجتبی چراغعلی مجتبی چراغعلی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دزدی از آقای برشت مجتبی چراغعلی مجتبی چراغعلی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش‌ های محیطی، آلرناتیو، تعاملی و دیگرگونه‌های تئاتر بیرونی (تولیدات تازه)

برگرد مرا ببین

2 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

خارج از صحنه

طلوع آفتاب 7:14 دقیقه

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

برگرد مرا ببین

برگزیده

4 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

برگرد مرا ببین

برگزیده