محمد حاتمی

محمد حاتمی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پروانه های اسیایی محمد حاتمی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پروانه های اسیایی محمد حاتمی 0 تا 0
2 خوابگردها محمد لاریجانی 0 تا 0
3 خوابگردها محمد لاریجانی 0 تا 0
4 زار (سنگین زمانه فسرده اهل هوا) ویلیام شکسپیر 0 تا 0
5 پروانه های آسیایی حسین پاکدل 0 تا 0
6 حضور در آینه پریشان بهروز غریب پور 0 تا 0
7 شب آوازهایش را می خواند - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی یون فوسه 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دست ها وقلبها امیر دژکام امیر دژکام امیر دژکام 0 تا 0
2 شمس نصرالله قادری امیر دژکام امیر دژکام 0 تا 0
3 نقل قول عاشقان شارمین مفیدی نژاد سیاوش تهمورث سیاوش تهمورث 0 تا 0
4 در فراق فرهاد ناصح کامگاری ناصح کامگاری 0 تا 0
5 در فراق فرهاد ناصح کامگاری ناصح کامگاری 0 تا 0
6 چرخه آتش پرویز زاهدی سیاوش تهمورث 0 تا 0
7 چرخه آتش پرویز زاهدی سیاوش تهمورث 0 تا 0
8 هیچ در هیچ سیاوش طهمورث سیاوش طهمورث وحید لک 0 تا 0
9 زندگی دوگانه شهره لرستانی شهره لرستانی