محسن حسینی

محسن حسینی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شهرزاد و هفت قصه اش محسن حسینی 0 تا 0
2 جنگ نامه غلامان محسن حسینی 0 تا 0
3 جنگنامه غلامان محسن حسینی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شهرزاد و هفت قصه اش محسن حسینی 0 تا 0
2 جنگنامه غلامان بهرام بیضایی 0 تا 0
3 جنگ نامه غلامان محسن حسینی 0 تا 0
4 جنگنامه غلامان محسن حسینی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ویتسک گئورگ بوشنر مسعود دلخواه 0 تا 0
2 شهرزاد و هفت قصه اش محسن حسینی محسن حسینی 0 تا 0
3 زار (سنگین زمانه فسرده اهل هوا) ویلیام شکسپیر محمد حاتمی 0 تا 0
4 پروانه های آسیایی حسین پاکدل محمد حاتمی 0 تا 0
5 راهزنان فریدریش شیلر علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
6 پیکره های بازیافته قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
7 مهمانسرای دو دنیا اریک امانوئل اشمیت سهراب سلیمی 0 تا 0
8 کریستال تاور رونالد گرنز نصرالله قادری 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شهرزاد و هفت قصه اش محسن حسینی محسن حسینی 0 تا 0
2 کریستال تاور رونالد گرنز نصرالله قادری