مرتضی آقاحسینی

مرتضی آقاحسینی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رقص زمین حسین پاکدل حسین پاکدل 0 تا 0
2 اطلسی نو بر شندره کهنه شهرزاد قصه گو علیرضا نادری شکرخدا گودرزی 0 تا 0
3 رویاهای خلیج فارس سیروس کهوری نژاد امیر دژاکام 0 تا 0
4 ته خط حمید ابراهیمی حمید ابراهیمی 0 تا 0
5 استخوان های طلایی فرهاد ناظرزاده کرمانی شکرخدا گودرزی 0 تا 0
6 استخوان های طلایی فرهاد ناظرزاده کرمانی شکرخدا گودرزی 0 تا 0
7 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رویاهای خلیج فارس سیروس کهوری نژاد امیر دژاکام 0 تا 0
2 ته خط حمید ابراهیمی حمید ابراهیمی 0 تا 0

مدیر تولید

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

آمینون