آرش گوران

آرش گوران

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جاده طولانی مارپیچ محمد چرم شیر رضا گوران 0 تا 0
2 داستان یک پلکان رضا گوران رضا گوران 0 تا 0
3 در خواب به سراغم آمد مشهود محسنیان ندا هنگامی 0 تا 0
4 یرما فدریکو گارسیالورکا رضا گوران 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جاده طولانی مارپیچ محمد چرم شیر رضا گوران 0 تا 0
2 داستان یک پلکان رضا گوران رضا گوران 0 تا 0
3 در خواب به سراغم آمد مشهود محسنیان ندا هنگامی 0 تا 0
4 یرما فدریکو گارسیالورکا رضا گوران 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود