علی المعی

علی المعی

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بنگاه تئاترال علی نصیریان هادی مرزبان 0 تا 0
2 صبح یه روز لعنتی حسن باستانی حسن باستانی 0 تا 0
3 کلنل خیر الله تقیانی پور خیر الله تقیانی پور 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چهل گیس حسین جمالی حسین جمالی 0 تا 0
2 سمنو خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری 0 تا 0
3 کلنل خیر الله تقیانی پور خیر الله تقیانی پور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود