الهه شهپرست

الهه شهپرست

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مضحکه دزدها پویان غفاری هادی عامل هدایت هاشمی 0 تا 0
2 در مه بخوان اکبر رادی مسعود طیبی مسعود طیبی 0 تا 0
3 رگ ایوب آقاخانی, فرهاد امینی, ویدا دانشمند ایوب آقاخانی 0 تا 0
4 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
5 دوروری روایت نادری خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود