علی باروتی

علی باروتی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اندرحکایت ناکامی ببری خان نوشین تبریزی سینا ییلاق بیگی, سلما محسنیاردهالی 0 تا 0
2 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
3 بهمن افروز فروزنده افروز فروزنده 0 تا 0
4 خوشبختی های کوچک سوسک شدن فرهاد امینی, نادر برهانی مرند آزاده انصاری 0 تا 0
5 خوشبختی های کوچک سوسک شدن فرهاد امینی, نادر برهانی مرند آزاده انصاری 0 تا 0
6 پینوکیو آزاده دستماچی محمدرضا مالکی فریبا شاهسوند 0 تا 0
7 افسانه بچه گرگ استثنایی حمیدرضا پاسوار رضا عبدالعلیزاده 0 تا 0
8 پریماه در آسمان مژگان قربانلو محمدرضا مالکی 0 تا 0

دستیار طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرغابی وحشی هنریک ایبسن نادر برهانی مرند 0 تا 0

عروسک‌گردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 موش تا موش رامین کهن رامین کهن 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نورا هنریک ایبسن علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود