مژگان عیوضی

مژگان عیوضی

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 انگشتری ژنرال ما سیاس ژرفینا نیکلی مهدی پاشایی 0 تا 0
2 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
3 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
4 فرجام ملیحه مرادی جعفری احمد ایرانی خواه 0 تا 0
5 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ناگهان پیت حلبی امیرعلی نبویان کوروش سلیمانی 0 تا 0
2 راز مهرسپهر شکرخدا گودرزی شکرخدا گودرزی 0 تا 0
3 رویای شب تابستان ویلیام شکسپیر مریم کاظمی امیرحسین شفیعی 0 تا 0
4 شیون علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
5 انگشتری ژنرال ما سیاس ژرفینا نیکلی مهدی پاشایی 0 تا 0
6 لیلی و مجنون محمد ابراهیمی امیر دژاکام 0 تا 0
7 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا امیر دژاکام 0 تا 0
8 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا امیر دژاکام 0 تا 0
9 دایره گچی قفقازی برتولت برشت امیر دژاکام 0 تا 0
10 فرجام ملیحه مرادی جعفری احمد ایرانی خواه 0 تا 0
11 نصرت خانوم مادرم و نوروز امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
12 خسیس ژان مولیر مریم کاظمی