نیوشا سردشتی

نیوشا سردشتی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اندر حکایت بلدیه اصفهان اردشیر صالحپور عظیم موسوی 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ورثه آمیزجعفر شهرناز روستایی شقایق مسافر 0 تا 0
2 بر پهنه دریا شهرام مسعودی شهرام مسعودی 0 تا 0
3 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
4 مشق کاکایی شراره یوسفی شراره یوسفی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود