ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شاه لیر مسعود دلخواه مسعود دلخواه 0 تا 0
2 رویای شب تابستان مریم کاظمی امیرحسین شفیعی 0 تا 0
3 مکبث فرهاد مهندس پور 0 تا 0
4 هملت مجتبی کریمی, آرمین جوان محمد قدس 0 تا 0
5 هملت میکائیل شهرستانی 0 تا 0
6 هملت مجید جعفری 0 تا 0
7 مکبث حسین فرخی 0 تا 0
8 مکبث حسین فرخی 0 تا 0
9 مکبث آرش دادگر 0 تا 0
10 زار (سنگین زمانه فسرده اهل هوا) محمد حاتمی 0 تا 0
11 مکبث فرهاد مهندس پور 0 تا 0
12 شاه لیر مسعود دلخواه 0 تا 0
13 مکبث جمشید ملکپور 0 تا 0
14 رپرتوار نمایشنامه خوانی روح الله جعفری 0 تا 0
15 ریچارد سوم داود رشیدی 0 تا 0
16 رومئو و ژولیت حسین فرخی 0 تا 0
17 اتللو عاطفه تهرانی