عباد نظری

عباد نظری

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خط عشق قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 آرش بهرام بیضایی قطب الدین صادقی 0 تا 0
4 عکس یادگاری قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
5 یادگار زریران قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود