ماکس فریش

ماکس فریش

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آتش افروزان مهدی میامی فرشید زارعی فرد 0 تا 0
2 خشم شدید فیلیپ هوتس کیوان نخعی 0 تا 0
3 آتش افروزان مهدی میامی 0 تا 0
4 سانتاکروز هما روستا 0 تا 0
5 سانتاکروز - عصری با نمایش ( فصل ششم ) - نمایشنامه خوانی هما روستا 0 تا 0
6 آقای بیدرمن و آتش افروزان علیرضا خسرو آبادی 0 تا 0
7 آقای بیدرمن و آتش افروزان علیرضا خسرو آبادی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود