ابراهیم وفایی

ابراهیم وفایی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نمایش خیابانی سیلی ابدار سید حسین فدایی حسین محمد جواد پیروزی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0

طراح دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 الهی خیر نبینی سعیده فرهاد نقد علی حدیث صابری حوزه هنری 0 تا 0
2 دندان ماتئی ویسنی یک محمد رضا پیغمبری حوزه هنری 0 تا 0

سازنده دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 الهی خیر نبینی سعیده فرهاد نقد علی حدیث صابری حوزه هنری 0 تا 0
2 دندان ماتئی ویسنی یک محمد رضا پیغمبری حوزه هنری 0 تا 0
3 شاعرانگی یک شازده شور بخت محمد رضا شاهمردی محمد رضا شاهمردی مجید زند 0 تا 0
4 شاعرانگی یک شازده شور بخت محمد رضا شاهمردی محمد رضا شاهمردی مجید زند 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 از دست او احمد کولیوند حوزه هنری 0 تا 0
2 سحر و گامبالو سید حسین فدایی حسین احمد سلیمانی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود