مجتبی کاظمی

مجتبی کاظمی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کی پهلوونه با اژدها بجنگه ؟ کار گروهی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آتقی و شهر خیال سیامک صفری 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شازده کوچولو بیتا هنیگ مهدی قلعه 0 تا 0
2 خورشید شرق بابک صفوت سعید منیری 0 تا 0
3 نوک طلا انوش معظمی مهدی قلعه 0 تا 0
4 دختر گل فروش مهدی قلعه, فرشاد منظوفی نیا مهدی قلعه 0 تا 0
5 سیندرلا از فرنگ برگشته مهدی مهدی آبادی مهدی مهدی آبادی 0 تا 0
6 عمو پامبل محسن ایمانخوانی, اکرم اصغری مهدی قلعه 0 تا 0

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جوجه کلاغ جارچی نازنین قراگزلو نازنین قراگزلو 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - جنبی

جنگ کور