حمیدرضا قزلباش

حمیدرضا قزلباش

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 معبر پژمان شاهوردی 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 صلح در وقت اضافه اکبر هادی نژاد اکبر هادی نژاد 0 تا 0
2 صلح در وقت اضافه اکبر هادی نژاد اکبر هادی نژاد 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

تکم‌ خوانی

2 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

قلیان اویونی

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

فجر استانی

کچل اوغلان

4 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نمایش های آئینی خیابانی

تکم‌ خوانی

تقدیر