حمیدرضا میرزایی

حمیدرضا میرزایی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

آخرین پیر

2 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

ستاره - آلاچیق

3 بیست ‌و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

صحنه ای - غیررقابتی

مهتابی در قالی

4 بیست ‌و یکمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نمایش های آئینی خیابانی

اول

5 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

آخرین ‌پر

دوم