حسن آزادی

حسن آزادی

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 شوایک کورش نریمانی کورش نریمانی 0 تا 0
3 نور زمستانی سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
4 عشقه محمد رحمانیان محمد رحمانیان, حبیب رضایی 0 تا 0
5 کالیگولا، شاعر خشونت آتیلا پسیانی, محمد چرم شیر آتیلا پسیانی 0 تا 0
6 بحرالغرایب محمد چرم شیر آتیلا پسیانی 0 تا 0
7 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
8 نقاشی با شبنم میرسلاو بنکا میرسلاو بنکا 0 تا 0
9 همه چیز درباره آقای ف آرش عباسی آرش عباسی 0 تا 0
10 از دست رفته فرهاد اصلانی فرهاد اصلانی 0 تا 0
11 دوستت دارم با صدای آهسته چیستا یثربی زهرا صبری 0 تا 0
12 یرما فدریکو گارسیالورکا رضا گوران 0 تا 0
13 تبار خون آتیلا پسیانی آتیلا پسیانی 0 تا 0
14 اطلسی نو بر شندره کهنه شهرزاد قصه گو علیرضا نادری شکرخدا گودرزی 0 تا 0
15 حسن و دیو راه باریک پشت کوه افشین هاشمی افشین هاشمی 0 تا 0
16 بخوان عاطفه تهرانی عاطفه تهرانی 0 تا 0
17 علی بابا و چهل دزد بغداد جواد ذوالفقاری جواد ذوالفقاری