میکائیل نجفی

میکائیل نجفی

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آواز ستاره ها مهرداد کوروش نیا مهرداد کوروش نیا 0 تا 0
2 آواز ستاره ها مهرداد کوروش نیا مهرداد کوروش نیا 0 تا 0
3 وقتی فرشته خواب سگ می بیند علی نرگس نژاد علی نرگس نژاد 0 تا 0
4 محرم زنده است یعقوب صدیق جمالی یعقوب صدیق جمالی 0 تا 0
5 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
6 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
7 طلحک بازی شاپور ترکمن سرابی حسن سرچاهی 0 تا 0
8 خط عشق قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
9 دزد دریایی هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
10 سوگ سیاوش پری صابری پری صابری 0 تا 0
11 واقعیت اینه که خورشید دور ما می گرده حسن برزگر سیامک احصایی 0 تا 0
12 سه پرده عباس شادروان عباس شادروان 0 تا 0
13 گفتگو فریندخت زاهدی خسرو خورشیدی 0 تا 0
14 کابوس سرخ ملیحه مراد جعفری مصطفی عبدالهی 0 تا 0
15 خداوند یحیی را در جلیل می خواند سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
16 خداوند یحیی را در جلیل می خواند سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
17 خرس و خواستگاری آنتوان چخوف محمد حسن معجونی