امیرحسین حریری

امیرحسین حریری

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

2 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

تشریفات بی گناه

3 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

پایان‌ نامه‌ های برتر دانشکده‌های هنر تهران

عادل ها

4 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

برگزیده مجمع هنرمندان خراسان (پایان نامه برتر دانشکده های هنری)

عادل ها

برگزیده