محسن زرآبادی

محسن زرآبادی

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی 0 تا 0
2 رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
2 در اعماق ماکسیم گورکی مصطفی عبدالهی 0 تا 0
3 ورانا تهمینه سهراب کرد حسین تفنگدار سید جلال الدین دری 0 تا 0
4 مرگ گرم محمدرضا عطایی فر محمدرضا عطایی فر 0 تا 0
5 مرگ گرم محمدرضا عطایی فر محمدرضا عطایی فر 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود