مهسا ایرج پور

مهسا ایرج پور

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
2 دره گل زرد مهدی حاصل پور مهدی حاصل پور 0 تا 0
3 به مناسبت ورود اشکان پوریا کاکاوند پوریا کاکاوند 0 تا 0
4 ماضی استمراری مرضیه ازگلی ندا هنگامی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود