بهرنگ فرهنگ دوست

بهرنگ فرهنگ دوست

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
2 آبگوشت زهرماری آرش آبسالان آرش آبسالان 0 تا 0
3 آبگوشت زهرماری آرش آبسالان آرش آبسالان 0 تا 0

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لوتر - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی جان آزبرن آرش آبسالان 0 تا 0
2 آلرژی - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی سسیل تیلور افسانه محمدی 0 تا 0
3 آه پدر ، پدر بیچاره - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی آرتور کوپیت شهره سلطانی 0 تا 0
4 ماجرای نیمه شب - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی شون اوکیسی سیروس همتی 0 تا 0
5 سه شب با مادوکس - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی ماتئی ویسنی یک آناهیتا اقبال نژاد 0 تا 0
6 داستان خرسهای پاندا - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی ماتئی ویسنی یک سید جواد روشن 0 تا 0
7 ملکه زیبای لی نین - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی مارتین مک دوناف افسانه ماهیان 0 تا 0
8 شب آوازهایش را می خواند - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی یون فوسه محمد حاتمی 0 تا 0
9 کسی می آید - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی یون فوسه تینوش نظم جو 0 تا 0
10 فرزند - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی یون فوسه رویا تیموریان 0 تا 0
11 بچه - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی یون فوسه آروند دشت آرای 0 تا 0
12 باغ گذر - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی مارگریت دوراس حسین محب اهری 0 تا 0
13 یک روز تابستانی - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی یون فوسه رامین سلیمان پور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود