اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نمایش خیابانی خواستگاری محمود مرادی جهان محمود مرادی جهان 0 تا 0
2 آلا محمد رضا شاهمردی محمد رضا شاهمردی 0 تا 0
3 نمایش خیابانی توبه محمد جواد زرنوش محمد جواد زرنوش 0 تا 0
4 باطل السحر محمد رضا شاهمردی 0 تا 0
5 نمایش خیابانی عکاس حسن خوش رفتار حسن خوش رفتار 0 تا 0
6 نمایش خیابانی نان ونمک مرتضی مرتضوی راد مرتضی مرتضوی راد 0 تا 0
7 نمایش خیابانی نان ونمک مرتضی مرتضوی راد مرتضی مرتضوی راد 0 تا 0
8 کسی مثل هیچ کس نیست سید سعید میر صادقی 0 تا 0
9 سرگیجه های یک ذهن مقطع ابوالفضل بلغندر صدیقه مشایخی 0 تا 0
10 در بند محمد جواد زرنوش 0 تا 0
11 جمع تهی صمد آذرخش صمد آذرخش 0 تا 0
12 کلاژ سید صدرا میریی عطا منتظری 0 تا 0
13 خورشید کاروان مهدی متوسلی 0 تا 0
14 نمایش خیابانی دایره زنگی علی مقدم سعید برجعلی 0 تا 0
15 نمایش خیابانی سیلی ابدار سید حسین فدایی حسین محمد جواد پیروزی 0 تا 0
16 پرده خوانی سعید برجعلی سعید برجعلی 0 تا 0
17 منظومه