منوچهر شجاع

منوچهر شجاع

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مده آ آئورلیو پس گلچهره سجادیه 0 تا 0
2 روی زمین افروز فروزند افروز فروزند 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بچه نغمه ثمینی افسانه ماهیان افسانه ماهیان 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بچه نغمه ثمینی افسانه ماهیان افسانه ماهیان 0 تا 0
2 ترن حمید رضا آذرنگ نیما دهقان نیما دهقان 0 تا 0
3 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
4 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
5 برگشتن خیراله تقیانی پور حسین مسافرآستانه جواد نوری 0 تا 0
6 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
7 صبحانه در غروب گلچهره دامغانی گلچهره دامغانی بابک قهرمانی 0 تا 0
8 ماه پیشونی ایوب آقاخانی آزاده انصاری 0 تا 0
9 خانه ی کاغذی نرگس امینی هومن برق نورد 0 تا 0
10 جمعه کشی اسماعیل خلج اسماعیل خلج 0 تا 0
11 چه کسی سهراب را کشت؟ شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
12 دو متر در متر جنگ حمید رضااذرنگ نیما دهقان 0 تا 0
13 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
14 دهانی پر از پرنده فارس باقری فارس باقری