روح الله صالحی

روح الله صالحی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اندوه پرنده بر وزن شقایق مانا پوراسد 0 تا 0
2 چرا یک مرد همراهت نیست روح الله صالحی انجمن خیریه دستان گره گشا (نهاوند) 0 تا 0
3 طمارزو روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
4 طمارزو روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 طمارزو روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 طمارزو روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 اندوه پرنده بر وزن شقایق مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
8 ماهی در چشم یونس مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
9 ماهی در چشم یونس مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
10 اندوه پرنده بر وزن کُتل روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
11 آکبث روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
12 چرا یک مرد همراهت نیست روح الله صالحی انجمن خیریه دستان گره گشا (نهاوند) 0 تا 0
13 چرا یک مرد همراهت نیست روح الله صالحی انجمن خیریه دستان گره گشا (نهاوند) 0 تا 0
14 از حر تا حرم زهره سلگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند 0 تا 0
15 دوئل روی بال درنا صحبت الله روشنفکر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چرا یک مرد همراهت نیست روح الله صالحی انجمن خیریه دستان گره گشا (نهاوند) 0 تا 0
2 طمارزو روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان