مانا پوراسد

مانا پوراسد

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اندوه پرنده بر وزن شقایق روح الله صالحی 0 تا 0
2 اندوه پرنده بر وزن شقایق روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 ماهی در چشم یونس روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
4 ماهی در چشم یونس روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پدربزرگ گم شده مهدی کوثری یگانه مهدی کوثری یگانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 اندوه پرنده بر وزن شقایق روح الله صالحی مانا پوراسد 0 تا 0
3 چرا یک مرد همراهت نیست روح الله صالحی روح الله صالحی انجمن خیریه دستان گره گشا (نهاوند) 0 تا 0
4 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
8 اندوه پرنده بر وزن شقایق روح الله صالحی مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
9 کمدی ازدواجات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
10 ماهی در چشم یونس روح الله صالحی مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
11 ماهی در چشم یونس روح الله صالحی مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
12 کمدی تغییرات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
13 کمدی تغییرات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان