مهدی صباغی

مهدی صباغی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چترباز مهدی صباغی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لانه خرگوش دیوید لیندزی ایبر 0 تا 0
2 چترباز مهدی صباغی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ماضی استمراری مرضیه ازگلی ندا هنگامی 0 تا 0
2 مرده ریگ تهمینه محمدی غزل اسکندرنژاد 0 تا 0
3 ترن حمید رضا آذرنگ نیما دهقان نیما دهقان 0 تا 0
4 لانه خرگوش دیوید لیندزی ایبر مهدی صباغی 0 تا 0
5 این غرفه از بهشت داوود فتحعلی بیگی داوود فتحعلی بیگی 0 تا 0
6 خانه ی کاغذی نرگس امینی هومن برق نورد 0 تا 0
7 حسن سنتوری علی‌اصغر صفوی معصومه تقی‌پور 0 تا 0
8 مریم و مرداویج بهزاد فراهانی بهزاد فراهانی 0 تا 0
9 صنوبر سرخ حریر محمد ابراهیمیان شکرخدا گودرزی 0 تا 0
10 مرده ریگ تهمینه محمدی غزل اسکندرنژاد 0 تا 0
11 ایستاده ها سر سوراخ سوپ خوری جلال تهرانی علی ثقفی 0 تا 0
12 کافه مک آدم محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
13 کافه مک آدم محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
14 تنها راه ممکن محمد یعقوبی محمد یعقوبی