محیا جباری

محیا جباری

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قصه شهر جنگلی امیر بیگی بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
2 چند برش از مغز سرباز برجک شماره 4 رضا باغبان رضا باغبان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
3 چند برش از مغز سرباز برجک شماره 4 رضا باغبان رضا باغبان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
4 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 نقره داغ سعید حسین پور بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
8 نقره داغ سعید حسین پور بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
9 قصه شهر جنگلی امیر بیگی بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مامان شاه سعید حسین پور بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود