سید امیرحسین فاطمی نوین

سید امیرحسین فاطمی نوین

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کله پوک ها نیل سایمون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کربلای بی شمر رضا صابری سعید باغبانی نیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 کربلای بی شمر رضا صابری سعید باغبانی نیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 کاش چشم نمی دید، مضحکه قتل امیر کبیر» مهدی صفاری‌نژاد فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
4 سیرک سیار اوراند هریس فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 سیرک سیار اوراند هریس فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
6 سیرک سیار اوراند هریس فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
7 استخوان‌هایی شبیه دو برادر مهدی شادمانی روشن مهدی شادمانی روشن 0 تا 0
8 پاس دوم بهنام میرزایی بهنام میرزایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
9 لیلا بهنام میرزایی یاسر پاشایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
10 تراژدی عنکبوت محمد حسن شایانی حمید چیت ساز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
11 ضیافت بهرام بیضایی رضا شریفی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
12 تقاطع محمد حسن شایانی محمد حسن شایانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
13 موش و گربه سید حسین فدایی حسین فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
14 از ترانسیلوانیا تا کاخ سفید پوریا دژپور پوریا دژپور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
15 گل خندان و علیمردان خان نیاز اسماعیل پور محمود حکمتی اطهر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
16 موش و گربه سید حسین فدایی حسین فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان