بابک احمدی

بابک احمدی

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چیزهای سرد رامین اکبری رامین اکبری سمانه افکاری 0 تا 0
2 چکامه رستاخیز آرتور میلر داود دانشور 0 تا 0
3 باغ آلبالو محمد چرمشیر آتیلا پسیانی 0 تا 0

مشاور رسانه‌ای

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیوه های غمگین سالار جنگ محمد امیریاراحمدی شهاب الدین حسین پور 0 تا 0
2 من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟ ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری روح الله جعفری 0 تا 0
3 بیوه های غمگین سالار جنگ محمد امیریاراحمدی شهاب الدین حسین پور 0 تا 0
4 پروانگی سیاوش پاکراه عامر مسافر آستانه عامر مسافر آستانه 0 تا 0
5 من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟ ماتئی وینسی یک روح الله جعفری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود