کامبیز معماری

کامبیز معماری

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شکم علیرضا معروفی علیرضا معروفی مسعودشامی خاتونی 0 تا 0
2 استاد نوروز پینه دوز احمدکمال الوزاده محمودی رحمت امینی رحمت امینی 0 تا 0
3 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
4 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
5 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
6 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
7 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
8 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
9 درد دل با سگ آتیلا پسیانی آتیلا پسیانی 0 تا 0
10 درد دل با سگ آتیلا پسیانی آتیلا پسیانی 0 تا 0
11 شکم علیرضا معروفی علیرضا معروفی مسعود شامی خاتونی 0 تا 0
12 قلاده برای سگ مرده محمد چرم شیر حسین عاطفی 0 تا 0
13 شبی در تهران محمد چرمشیر گلاب آدینه 0 تا 0
14 شبی در تهران محمد چرمشیر گلاب آدینه 0 تا 0
15 سوگ مضحکه یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
16 پانزده سال آینده مهدی کوشکی سعید زارع 0 تا 0
17 گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی سجاد افشاریان سجاد افشاریان سجاد افشاریان