فرناز مرتضوی

فرناز مرتضوی

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ما داریم از این خونه میریم بهزاد آقا جانی حسین اکبرپور حسین اکبرپور 0 تا 0
2 خاک و تاج گیتی صفرزاده زهرا خیالی صبری زهرا خیالی صبری 0 تا 0
3 مده آ مسعود سمیعی علی اصغر راسخ راد علی اصغر راسخ راد 0 تا 0
4 سربسته از تهران مجتبی کریمی مجتبی کریمی محمد قدس 0 تا 0
5 پرواز به تاریکی افشین هاشمی افشین هاشمی 0 تا 0
6 صبح یه روز لعنتی حسن باستانی حسن باستانی 0 تا 0
7 گنجفه نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
8 ما داریم از این خونه میریم بهزاد آقا جانی حسین اکبرپور 0 تا 0
9 خانه پدری نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
10 خدای کشتار یاسمینا رضا علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
11 عروسی در سایه علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
12 بخوان عاطفه تهرانی عاطفه تهرانی 0 تا 0
13 خرمگس علی عابدی علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
14 رد پر پروانه ای از آن سر دنیا جلیل امیری جلیل امیری 0 تا 0
15 ساعت بیست سیدعلی موسویان سیدعلی موسویان سیدعلی موسویان 0 تا 0
16 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
17 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم