فاطمه بیات

فاطمه بیات

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لیلی و مجهول سجاد طهماسبی سجاد طهماسبی 0 تا 0
2 لیلی و مجهول سجاد طهماسبی سجاد طهماسبی 0 تا 0
3 لیلی و مجهول سجاد طهماسبی سجاد طهماسبی 0 تا 0
4 لیلی و مجهول سجاد طهماسبی سجاد طهماسبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تویسرکان 0 تا 0
5 موزه مرگ سعید سوری سعید سوری 0 تا 0
6 خوابگاه خانوادگی غلامرضا ناصری غلامرضا ناصری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تویسرکان 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود