جلال تجنگی

جلال تجنگی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی جلال تجنگی 0 تا 0
2 باران بر بام های بی یقینی جلال تجنگی 0 تا 0
3 در همین نزدیکی جلال تجنگی 0 تا 0
4 در جمعیت گم شو جلال تجنگی, سعید هاشم پور 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی جلال تجنگی 0 تا 0
2 باران بر بام های بی یقینی جلال تجنگی 0 تا 0
3 در همین نزدیکی جلال تجنگی 0 تا 0
4 در جمعیت گم شو جلال تجنگی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 باران بر بام های بی یقینی جلال تجنگی جلال تجنگی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست‌ و پنجمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

2 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

3 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

4 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

5 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

6 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

7 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

8 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

9 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

10 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

11 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

12 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

13 هجدهمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

باران بر بام های بی یقینی

14 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مرور

ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی

15 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تازه‌ های تئاتر ایران

در همین نزدیکی

16 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تازه های تئاتر ایران (نمایشنامه نویسی)

در همین نزدیکی

تقدیر