پوریا دژپور

پوریا دژپور

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 از ترانسیلوانیا تا کاخ سفید پوریا دژپور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 از ترانسیلوانیا تا کاخ سفید پوریا دژپور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سیرک سیار اوراند هریس فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 سیرک سیار اوراند هریس فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
3 سیرک سیار اوراند هریس فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
4 ضیافت بهرام بیضایی رضا شریفی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 موش و گربه سید حسین فدایی حسین فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 از ترانسیلوانیا تا کاخ سفید پوریا دژپور پوریا دژپور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 موش و گربه سید حسین فدایی حسین فرزاد لباسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود