شهرداری رفسنجان

شهرداری رفسنجان

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فرغون سید محمد حسین حسینی سید محمد حسین حسینی 0 تا 0
2 یه خونه قد یه غربیل هادی حوری زهره یوسفی 0 تا 0
3 قایم باشک حمید خوش کیش حمید خوش کیش 0 تا 0
4 13 سالگی جواد آزادی نژاد جواد آزادی نژاد 0 تا 0
5 کلاغ های سیاه چشم سفید عباس کبیری مجید افضلی پور 0 تا 0
6 به روی نی سید مجید میر حسینی جواد آزادی نژاد 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود